Κατηγορίες
Αυτοδιοίκηση

24ωρο το πάρκινγκ της Περίδου

Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της ΚΥΔΩΝ Α.Ε την 24η Οκτωβρίου 2019, αποφασίστηκαν τα εξής:

Ψηφίστηκε ομοφώνως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Καλογριδάκης Μιχάλης και αντιπρόεδρος ο κ. Κουράκης Γεώργιος.
Από τις 4 Νοεμβρίου 2019 το πάρκινγκ της ΚΥΔΩΝ ΔΗΜ.ΚΗ Α.Ε. στην οδό Περίδου θα λειτουργεί όλο το 24ωρο ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Το παρκινγκ θα παραμένει κλειστό από τις 7:00 π.μ. της Κυριακής μέχρι τις 7:00 π.μ. της Δευτέρας.

Για την συμμετοχή της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ορίστηκαν ως εκπρόσωποι, ο κ. Καλογριδάκης Μιχάλης, πρόεδρος της ΚΥΔΩΝ Α.Ε και ο κ. Αλόγλου Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος Χανίων , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.