Κατηγορίες
Άρης Σούδας

Άρης Σούδας: Η αποστολή για Διαγόρα

22 παίκτες πήρε στην αποστολή ο Νίκος Μαναρώλης.

Δύο θα μείνουν εκτός πριν ξεκινήσει ο αγωνας. Απών ο Νικόλτσης.

Αναλυτικά: