Κατηγορίες
Αυτοδιοίκηση

Αύριο Τετάρτη (6/11) το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

Την Τετάρτη (6/11) το απόγευμα στις 18:00 είναι προγραμματισμένο το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με 25 προγραμματισμένα θέματα και με την … ελπίδα να επικρατήσει καλό κλίμα.

Αναλυτικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6/11/2019
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 51620/1-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 {Βάμβουκας}
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 {Βάμβουκας}
3. Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης {Πρόεδρος}
4. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2019 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
6. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» {Γιαννακάκης}
7. Έγκριση αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}
8. Συγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Αθλητισμού {Μιχαηλάκης}
9. Συγκρότηση επιτροπής Καθαριότητας {Τσουπάκης}
10. Συγκρότηση επιτροπής Πρασίνου, Ελεύθερων Χώρων και Περιβάλλοντος {Τσουπάκης}
11. Μεταβίβαση αρμοδιότητας για έγκριση κοπής δένδρων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής {Τσουπάκης}
12. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου – πλατεία Βαφέ Νέα Χώρα Δ.Κ. Χανίων {Χαζιράκης – Νικηφοράκης}
13. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 674 ιδιοκτησία 014201 Σχεδίου Πόλεως «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» {Χαζιράκης}
14. Αποζημίωση επικειμένων στο ΟΤ 675 ιδιοκτησία 014202 Σχεδίου Πόλεως «ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ» {Χαζιράκης}
15. Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας με κκ 014111/ΟΤ 659 «Παχιανά ΙΙ» {Χαζιράκης}
16. Απαλλοτρίωση τμημάτων οδού βόρεια και ανατολικά του ΟΤ106 της περιοχής «ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ» {Χαζιράκης}
17. (α) Επανέγκριση της Πολεοδομικής μελέτης Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων με τροποποιήσεις στο αρχικό περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 27656/9-6-2017 (ΦΕΚ 2106/β/19-6-2017) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(β) Συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναδόχων της Πράξης Εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν 4412/2016 για εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών (1) μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (2) Επικύρωση οριογραμμών Κλαδισού ποταμού και (3) Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (4) τροποποιήσεων
(γ) Προσωρινή αναστολή της μελέτης ΠΕ έως την ολοκλήρωση της επανέγκρισης της Πολεοδομικής μελέτης {Χαζιράκης}
18. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως περιοχής ΧΑΛΕΠΑΣ (μετατόπιση πεζόδρομου μεταξύ ΟΤ Γ1099 – ΟΤΓ 1100) (Γιακουμάκη Δήμητρα – Κωνσταντινία) {Χαζιράκης}
19. Τροποποίηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως περιοχής Κουμπέ-Μουρνιών στο ΟΤ Γ 747 {Χαζιράκης}
20. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και όρων σύμβασης για το έργο με τίτλο «Αισθητική Αναβάθμιση Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλατείας Σούδας» που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας» {Ξανθουδάκης}
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Σούδας και Κεραμειών 2019» {Ξανθουδάκης}
22. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών παλαιού Σχεδίου Πόλης» {Ξανθουδάκης}
23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων έμπροσθεν Βυζαντινού Τείχους» {Ξανθουδάκης}
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων 2016» {Ξανθουδάκης}
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και οδών περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών και Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}