Κατηγορίες
Αυτοδιοίκηση

Δημοτικό συμβούλιο Χανίων: Από κοντά, στο ΚΑΜ με “κυρίως μενού” το οικόπεδο της ΑΒΕΑ

Η πρώτη κανονική συνεδρίαση θα γίνει εκτός του δημαρχείου Χανίων.

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες συνεδριάσεων κυρίως δια περιφοράς αλλά και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί αύριο η πρώτη «κανονική» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Όμως η συνεδρίαση δεν θα γίνει στην αίθουσα στο Δημαρχείο Χανίων αλλά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στο Μεγάλο Αρσενάλι του ενετικού λιμένα.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:30 με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη που είναι τα εξής:

1. Αλλαγή τόπου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  {Πρόεδρος}
2. Συζήτηση επί του θέματος του ακινήτου της ΑΒΕΑ
3. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του μέτρου 19 Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη Μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER του Ο.Α.Κ/. Α.Ε. {Δήμαρχος}
4. Καθορισμός τιμών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020 {Αλόγλου}
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}
7. Μείωση τελών κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2020 για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19   {Αλόγλου}
8. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής {Γιαννακάκης}
9. Χρονική παράταση διάρκειας ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα δημοτικά αφοδευτήρια και γυμναστήρια {Τσουπάκης}
10. Έγκριση παραχώρησης τάφου του Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών, προς τον πάτερ Δημήτριο Αλεξανδράκη, πρώην εφημέριο της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών {Μιχαηλάκης}
11. Χορήγηση επικαιροποιημένης βεβαίωσης εγκατάστασης «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)», στην οδό Κανεβάρο 7Α, κατ’εξαίρεση της υπ’αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω μεταβολής υφιστάμενης άδειας του ΦΙΝΑΚΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, που συνίσταται σε αλλαγή οικονομικού φορέα {Νικηφοράκης}
12. Έγκριση Προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Καντάνου – Σελίνου, που αφορά την υποστήριξη της Τεχνικής τους υπηρεσίας, για την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης {Ξανθουδάκης}
13. Έγκριση Προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Καντάνου – Σελίνου, που αφορά την υποστήριξη της Τεχνικής τους υπηρεσίας, για την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης {Ξανθουδάκης}
14. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση οδού Χάληδων & Αύλειου χώρου Μητρόπολης {Ξανθουδάκης}
15. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}
16. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων (πλην σχολικών) Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Θερίσου & Νέας Κυδωνίας 2020  {Ξανθουδάκης}
17. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων (πλην σχολικών) Δ.Ε. Χανίων 2020  {Ξανθουδάκης}
18. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας από πλημμυρικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019  {Ξανθουδάκης}
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκου σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. 316Α επί της οδού Γιαμπουδάκη» {Ξανθουδάκης}
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου ενημέρωσης Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}