Κατηγορίες
Υγρός στίβος

NOX: Ανακοίνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο. Χανίων με απόφαση του, συγκαλεί τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα που βρίσκεται στα γραφεία του Ομίλου στο κολυμβητήριο Χανίων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.
3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/01/2019 έως 31/12/2019.
4. Οικονομικός Απολογισμός από 1/01/2019 έως 31/12/2019.
5. Εγκριση προϋπολογισμού 2020.
6. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
7. Τροποποίηση καταστατικού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 29η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30).