Κατηγορίες
Υγρός στίβος

Ανακοίνωσε εκλογές ο ΝΟΧ

Πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση.

Η ανακοίνωση:

Ο ιστορικός Ομιλος της πόλης μας, ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων, λειτουργώντας διαχρονικά σε συνθήκες νομιμότητας και απόλυτης διαφάνειας κατά τη σύγκληση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις 12.07.2021 συζήτησε και αποφάσισε, όπως ακυρώσει τις από 05.06.2021 και 15.06.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Ο.Χ και προκηρύξει εκ νέου Γενική Συνέλευση στις 06.08.2021 για την λήψη αποφάσεων επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) και οι αρχαιρεσίες μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών του Ομίλου και την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν ως αποτέλεσμα του covid-19.

Για τους λόγους αυτούς, καλείται το σύνολο των μελών του Ομίλου να προσέλθουν μέχρι τις 24.07.2021 στα γραφεία μας ή να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να τακτοποιήσουν ενδεχόμενες οικονομικές εκκρεμότητες και προσκομίσουν τα απαραίτητα εκ του Νόμου στοιχεία ενόψει της ηλεκτρονικής συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία.

Εκ του Δ.Σ. Ν.Ο.Χ.