Κατηγορίες
Τοπικό IN THE SPOTLIGHT

ΕΠΣ Χανίων: Η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής – Η ενημέρωση για τα δελτία!

Σημαντικές ενημερώσεις από την ΕΠΣ Χανίων.

Η μία έχει να κάνει με τις δηλώσεις συμμετοχής των ερασιτεχνικών σωματείων που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 6η Αυγούστου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΕΠΣ Χανίων ανακοίνωσε και τις λεπτομέρειες για την έκδοση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας είτε αφορά μεταγραφή, είτε επανεγγραφή, είτε πρώτη εγγραφή.

Αναλυτικά:

“Σας ενημερώνουμε ότι από  1 Ιουλίου 2021  τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας,  που θα κατατίθεται με μετεγγραφή, επανεγγραφή,  θα είναι ορισμένου χρόνου από ένα (1) έτος έως και  πέντε (5) έτη γι’ αυτούς που ήδη έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητα.

Για την πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών και μόνο δύναται να εκδοθούν δελτία   από ένα (1) έως επτά (7) έτη.

Όλα τα σωματεία της δυνάμεώς μας υποχρεούνται να αντικαταστήσουν όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε αυτούς το αργότερο έως την 30 Ιουνίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις 1 Ιουλίου 2022 και μετά δε θα έχουν δικαίωμα επανέκδοσης παλαιού τύπου δελτία αθλητικής ιδιότητας.

Η διάρκεια όλων των δελτίων που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν από 1 Ιουλίου 2021 και έπειτα θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30 Ιουνίου 2024. Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή εντάσεως (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

 Όλα τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θα είναι χρώματος λευκού. Κανείς ποδοσφαιριστής δεν θα μπορεί να αγωνίζεται από 1 Ιουλίου 2021 χωρίς το δελτίο του να είναι λευκό.

 Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής :

1) Αίτηση μεταβολών σωστά συμπληρωμένη. 

2) Φωτοτυπία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή.

3) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.

4) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του, τύπου διαβατηρίου.

5) Κάρτα υγείας αθλητή.

6) και εφόσον πρόκειται για μη Έλληνα ποδοσφαιριστή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής  καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7) Το προβλεπόμενο χρηματικό παράβολο για τα σωματεία που αγωνίζεται στις τοπικές κατηγορίες και στις Ακαδημίες είναι πέντε (5) ευρώ ενώ για τα ερασιτεχνικά των ΠΑΕ είναι δέκα (10) ευρώ.

 Η αίτηση μεταβολών πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε παράγοντα που αναφέρεται σε αυτήν (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, ποδοσφαιριστής, κηδεμόνας) να υπογράφεται από αυτούς και να σφραγίζεται από τα σωματεία που αναφέρονται. Επίσης η διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email– πρέπει να είναι του ποδοσφαιριστή ή του κηδεμόνα εφόσον πρόκειται για ανήλικο.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί τμήμα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο δεν επιτρέπεται όμως να διατηρεί στη δύναμη του κάθε τμήματος περισσότερους από διακόσιους (200) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον σαράντα (40) να είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Κάθε ομάδα δύναται να διατηρεί στη δύναμή της μέχρι οκτώ (8) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Η ομάδα δύναται να αποδεσμεύει τους υπεράριθμους άνω των 18 ετών με αίτηση προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ.

Οι ομάδες δύνανται με αίτησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς την ΕΙΠ/ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους ογδόντα (80) ποδοσφαιριστές.Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφή, στίγματα, χρήση διορθωτικού υγρού, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των δελτίων και για αυτό το λόγο δε θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία της  Ε.Π.Σ. Χανίων.”