Κατηγορίες
Γ' Εθνική IN THE SPOTLIGHT Παλαιόχωρα

Νέα προκήρυξη Γ’ Εθνικής: Πέφτουν έξι από την Κρήτη – Αποσύρεται η Παλαιόχωρα!

Δημοσιεύτηκε η νέα τροποποιημένη προκήρυξη της Γ’ Εθνικής – Υποβιβάζονται 6 από την Κρήτη – Ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το πρωτάθλημα η Παλαιόχωρα που επιστρέφει στα τοπικά.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την τροποποιημένη προκήρυξη της. Επιβεβαιώθηκε ότι πέφτουν 6 από την Κρήτη, ωστόσο, λόγω αποχώρησης της Παλαιόχωρας, οι υποβιβασμοί θα είναι 5.

Για τα τοπικά θα υπάρξει απόφαση σε νέα συνεδρίαση της ΕΕ της ΕΠΟ.

Η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής αναφέρει:

Νέοι κανόνες διεξαγωγής πρωταθλήματος,
Λόγω της μακράς διακοπής του πρωταθλήματος και με πρόθεση την
συνέχιση και ολοκλήρωση αυτού ορίζονται τα κατωτέρω
α) Ορίζεται ως ημερομηνία επανεκκίνησης του Πρωταθλήματος της Γ’
Εθνικής αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 η 11η Απριλίου 2021
β) Ορίζεται ότι το πρωτάθλημα θα συνεχισθεί από το σημείο που διεκόπη και
θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή μόνο των αγώνων του πρώτου γύρου.
γ) Ορίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον αριθμό των
προβιβαζόμενων στην ανώτερη κατηγορία ομάδων, όπως και των υποβιβαζόμενων
στην κατώτερη κατηγορία.

δ) Ορίζονται ως μονοί οι αγώνες του ειδικού πρωταθλήματος προβιβασμού
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 4 αρ. ΙΙΙ του άρθρου 15 της παρούσας.
ε) Ορίζεται ότι οι ομάδες που δεν θα συμμετάσχουν εφεξής στο Πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής (αφότου αυτό επανακινήσει) καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στον
βαθμολογικό πίνακα και υποβιβάζονται. Στις ομάδες αυτές δεν θα επιβληθεί άλλη
κύρωση, πέραν του υποβιβασμού, εφόσον δηλώσουν εγγράφως την παραίτησή τους
μια εβδομάδα πριν την επανεκκίνηση του Πρωταθλήματος.

στ) Στην περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ
αποφασίσει την μη διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ, θα
καταργηθεί η παράγραφος 15.3 και δεν θα υπάρξει προβιβασμός καμίας
ομάδος από την πρώτη κατηγορία των ΕΠΣ στην Γ΄ Εθνική, αφού δεν θα
υπάρχουν πρωταθλήματα και νικητές για να προβιβαστούν και με στόχο την
μείωση των ομάδων της Γ΄ εθνικής και την δημιουργία πιο ανταγωνιστικού
πρωταθλήματος την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ζ) Σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν τους αγώνες που έχουν ήδη
δώσει οι ομάδες, οι οποίες τυχόν θα παραιτηθούν από τη συνέχεια του
Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, ισχύει η πρόβλεψη της παραγράφου 7 του άρθρου
21 του ΚΑΠ, όπου ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση αποκλεισμού μίας ομάδος από τους
υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει, παραμένουν ισχυρά
τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να αποκλειστεί,
οι δε υπόλοιποι αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ
των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 3-0. Τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνον
για τις αντίπαλες της αποκλεισθείσας ομάδας.

η) Κάθε ειδικότερο θέμα που σχετίζεται με τα εφαρμοζόμενα λόγω της
πανδημίας του covid-19 μέτρα, είτε ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των
προπονήσεων και των αγώνων είτε αφορά εφαρμογή διατάξεων νόμων της
Πολιτείας, (π.χ. ως προς τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν, κ.λ.π.)
ανήκει στην Υγειονομική Επιτροπή και στην Ε.Ε. της ΕΠΟ, σύμφωνα με την παρ. γ.
του άρθρου 2 της παρούσας. Τα σχετικά έγγραφα θα προωθούνται από την
Υγειονομική Επιτροπή στην Επιτροπή Διοργανώσεων και αυτή με την σειρά της θα
το ανακοινώνει στις ομάδες.

Άρθρο 18: Τελικές διατάξεις
Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο., το Παράρτημα Α και οι όποιες σχετικές
αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την οικονομική εγκύκλιο και
από τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα
παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η
Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο
πλαίσιο του καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ
Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας
πρέπει, υποχρεωτικώς, να δηλώνουν ως έδρα γήπεδο που διαθέτει εκτός της
νόμιμης άδειας λειτουργίας και τα παρακάτω, αναλυτικά, στοιχεία.
α. Αγωνιστικό χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και διαγραμμισμένο με διαστάσεις
που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τον Κανονισμό Γηπέδων .
Να διαθέτει εστίες κανονικών διαστάσεων, τοποθετημένα σημαιάκια στα κόρνερ,
σκεπαστούς πάγκους στην τεχνική περιοχή για γηπεδούχο και φιλοξενούμενη ομάδα
και πάγκο – θέση για τον γιατρό του αγώνα.
β. Πλήρη αποδυτήρια, σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, ασφαλή για
τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και τους διαιτητές, με επαρκείς καταιονητήρες (ντούζ),
τουαλέτες, νιπτήρες σε σύνδεση με την αποχέτευση της περιοχής.
Σε κάθε αποδυτήριο να υπάρχουν δύο (2) μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων.
Να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό σε ειδική συσκευασία (κουτί φαρμακείου) ελεγμένο
από γιατρό και εργαλεία πρώτων βοηθειών. Επίσης να διαθέτουν ένα (1)
τουλάχιστον, φορείο.
Στους διαδρόμους των αποδυτηρίων να έχουν εγκατασταθεί πυροσβεστήρες
(φορητοί).
Ο διάδρομος που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο να είναι
ασφαλής και να διαθέτει (εάν απαιτείται) περίφραξη σταθερή και σε ύψος ανάλογη
αυτής που προβλέπεται για τον αγωνιστικό χώρο.
γ. Οι θύρες εισόδου – εξόδου των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών στον
αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλείς και διαχωρισμένες από εκείνες της πλευράς των
θεατών.
δ. Εξέδρες θεατών χωρητικότητας πεντακοσίων (500), κατ΄ελάχιστο, καθήμενων
θεατών.
Στις εξέδρες θα προβλέπεται/ διαχωρισμός, μέσω σταθερού κιγκλιδώματος, των
θεατών και διαφορετικές είσοδοι για κάθε τμήμα τους, που θα είναι απολύτως
ελεγχόμενες και ασφαλείς.
Στο εμπρόσθιο τμήμα τους οι κερκίδες θα διαθέτουν κιγκλίδωμα σε επαρκές για την
αποφυγή ατυχημάτων ύψος.
Επίσης, θα προβλέπεται η ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές (δύο τουλάχιστον για
κάθε πλευρά των εξεδρών). Κατάλληλες θεωρούνται και οι χημικές τουαλέτες.
Το γήπεδο θα διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις
προς τους θεατές.
ε. Στις εξέδρες θα προβλέπονται θέσεις, με ασφάλεια διαχωρισμένες, για τους
εκπροσώπους των ΜΜΕ.
στ. Χώρο πάρκινγκ με σταθερές και φυλασσόμενες θέσεις για φιλοξενούμενη ομάδα,
διαιτητές και παρατηρητή.
ζ. Η αθλητική εγκατάσταση θα είναι περιφραγμένη με σταθερή περίφραξη, θα
διαθέτει συγκεκριμένες και αριθμημένες εισόδους – εξόδους θεατών και ξεχωριστή
είσοδο για τις ομάδες και τους αξιωματούχους αγώνα. Οι είσοδοι για τους φιλάθλους
των διαγωνιζόμενων ομάδων θα είναι διαφορετικές για λόγους ασφαλείας.
Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

<p>Η νέα προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής</p>
<hr id=”system-readmore” />
Άρθρο 17Α. Νέοι κανόνες διεξαγωγής πρωταθλήματος,
Λόγω της μακράς διακοπής του πρωταθλήματος και με πρόθεση την
συνέχιση και ολοκλήρωση αυτού ορίζονται τα κατωτέρω
α) Ορίζεται ως ημερομηνία επανεκκίνησης του Πρωταθλήματος της Γ’
Εθνικής αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021 η 11η Απριλίου 2021
β) Ορίζεται ότι το πρωτάθλημα θα συνεχισθεί από το σημείο που διεκόπη και
θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή μόνο των αγώνων του πρώτου γύρου.
γ) Ορίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον αριθμό των
προβιβαζόμενων στην ανώτερη κατηγορία ομάδων, όπως και των υποβιβαζόμενων
στην κατώτερη κατηγορία.

δ) Ορίζονται ως μονοί οι αγώνες του ειδικού πρωταθλήματος προβιβασμού
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 4 αρ. ΙΙΙ του άρθρου 15 της παρούσας.
ε) Ορίζεται ότι οι ομάδες που δεν θα συμμετάσχουν εφεξής στο Πρωτάθλημα
της Γ’ Εθνικής (αφότου αυτό επανακινήσει) καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στον
βαθμολογικό πίνακα και υποβιβάζονται. Στις ομάδες αυτές δεν θα επιβληθεί άλλη
κύρωση, πέραν του υποβιβασμού, εφόσον δηλώσουν εγγράφως την παραίτησή τους
μια εβδομάδα πριν την επανεκκίνηση του Πρωταθλήματος.

στ) Στην περίπτωση που η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ
αποφασίσει την μη διεξαγωγή των τοπικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ, θα
καταργηθεί η παράγραφος 15.3 και δεν θα υπάρξει προβιβασμός καμίας
ομάδος από την πρώτη κατηγορία των ΕΠΣ στην Γ΄ Εθνική, αφού δεν θα
υπάρχουν πρωταθλήματα και νικητές για να προβιβαστούν και με στόχο την
μείωση των ομάδων της Γ΄ εθνικής και την δημιουργία πιο ανταγωνιστικού
πρωταθλήματος την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ζ) Σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν τους αγώνες που έχουν ήδη
δώσει οι ομάδες, οι οποίες τυχόν θα παραιτηθούν από τη συνέχεια του
Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, ισχύει η πρόβλεψη της παραγράφου 7 του άρθρου
21 του ΚΑΠ, όπου ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση αποκλεισμού μίας ομάδος από τους
υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει, παραμένουν ισχυρά
τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να αποκλειστεί,
οι δε υπόλοιποι αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ
των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 3-0. Τυχόν υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνον
για τις αντίπαλες της αποκλεισθείσας ομάδας.

η) Κάθε ειδικότερο θέμα που σχετίζεται με τα εφαρμοζόμενα λόγω της
πανδημίας του covid-19 μέτρα, είτε ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των
προπονήσεων και των αγώνων είτε αφορά εφαρμογή διατάξεων νόμων της
Πολιτείας, (π.χ. ως προς τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν, κ.λ.π.)
ανήκει στην Υγειονομική Επιτροπή και στην Ε.Ε. της ΕΠΟ, σύμφωνα με την παρ. γ.
του άρθρου 2 της παρούσας. Τα σχετικά έγγραφα θα προωθούνται από την
Υγειονομική Επιτροπή στην Επιτροπή Διοργανώσεων και αυτή με την σειρά της θα
το ανακοινώνει στις ομάδες.

Άρθρο 18: Τελικές διατάξεις
Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο., το Παράρτημα Α και οι όποιες σχετικές
αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, από την οικονομική εγκύκλιο και
από τις διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα
παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει η
Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο
πλαίσιο του καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ
Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας
πρέπει, υποχρεωτικώς, να δηλώνουν ως έδρα γήπεδο που διαθέτει εκτός της
νόμιμης άδειας λειτουργίας και τα παρακάτω, αναλυτικά, στοιχεία.
α. Αγωνιστικό χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και διαγραμμισμένο με διαστάσεις
που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού και τον Κανονισμό Γηπέδων .
Να διαθέτει εστίες κανονικών διαστάσεων, τοποθετημένα σημαιάκια στα κόρνερ,
σκεπαστούς πάγκους στην τεχνική περιοχή για γηπεδούχο και φιλοξενούμενη ομάδα
και πάγκο – θέση για τον γιατρό του αγώνα.
β. Πλήρη αποδυτήρια, σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, ασφαλή για
τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και τους διαιτητές, με επαρκείς καταιονητήρες (ντούζ),
τουαλέτες, νιπτήρες σε σύνδεση με την αποχέτευση της περιοχής.
Σε κάθε αποδυτήριο να υπάρχουν δύο (2) μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων.
Να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό σε ειδική συσκευασία (κουτί φαρμακείου) ελεγμένο
από γιατρό και εργαλεία πρώτων βοηθειών. Επίσης να διαθέτουν ένα (1)
τουλάχιστον, φορείο.
Στους διαδρόμους των αποδυτηρίων να έχουν εγκατασταθεί πυροσβεστήρες
(φορητοί).
Ο διάδρομος που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο να είναι
ασφαλής και να διαθέτει (εάν απαιτείται) περίφραξη σταθερή και σε ύψος ανάλογη
αυτής που προβλέπεται για τον αγωνιστικό χώρο.
γ. Οι θύρες εισόδου – εξόδου των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών στον
αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλείς και διαχωρισμένες από εκείνες της πλευράς των
θεατών.
δ. Εξέδρες θεατών χωρητικότητας πεντακοσίων (500), κατ΄ελάχιστο, καθήμενων
θεατών.
Στις εξέδρες θα προβλέπεται/ διαχωρισμός, μέσω σταθερού κιγκλιδώματος, των
θεατών και διαφορετικές είσοδοι για κάθε τμήμα τους, που θα είναι απολύτως
ελεγχόμενες και ασφαλείς.
Στο εμπρόσθιο τμήμα τους οι κερκίδες θα διαθέτουν κιγκλίδωμα σε επαρκές για την
αποφυγή ατυχημάτων ύψος.
Επίσης, θα προβλέπεται η ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές (δύο τουλάχιστον για
κάθε πλευρά των εξεδρών). Κατάλληλες θεωρούνται και οι χημικές τουαλέτες.
Το γήπεδο θα διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες ανακοινώσεις
προς τους θεατές.
ε. Στις εξέδρες θα προβλέπονται θέσεις, με ασφάλεια διαχωρισμένες, για τους
εκπροσώπους των ΜΜΕ.
στ. Χώρο πάρκινγκ με σταθερές και φυλασσόμενες θέσεις για φιλοξενούμενη ομάδα,
διαιτητές και παρατηρητή.
ζ. Η αθλητική εγκατάσταση θα είναι περιφραγμένη με σταθερή περίφραξη, θα
διαθέτει συγκεκριμένες και αριθμημένες εισόδους – εξόδους θεατών και ξεχωριστή
είσοδο για τις ομάδες και τους αξιωματούχους αγώνα. Οι είσοδοι για τους φιλάθλους
των διαγωνιζόμενων ομάδων θα είναι διαφορετικές για λόγους ασφαλείας.
Για την Ε.Π.Ο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

Και η ανακοίνωση αποχώρησης από την Παλαιόχωρα:

Ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιόχωρας ανακοινώνει την απόφαση του, για μη έναρξη των προπονήσεων και κατά επέκταση την μη συμμετοχή του, στη συνέχεια του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, που αποφασίστηκε σημερα. Σε μια περίοδο όπου παρατηρείται κορύφωση της πανδημίας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη τοπική κοινωνία μας, αναλαμβάνουμε την ευθύνη της απόφασης μας και των τυχόν συνεπειών της. Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος μας, διαθέτει το πιο νεανικό σύνολο της κατηγορίας. Αρκετοί παίκτες είναι μαθητές και κάποιοι από αυτούς κυνηγούν μια θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τυχόν κρούσμα θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε αυτούς αλλά και στο σχολικό περιβάλλον τους και κατά επέκταση, στη μικρή κοινωνία μας. Περιμένουμε τυχόν εξελίξεις, αφού τα δεδομένα συνεχώς μεταβάλλονται και ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη σεζόν, σε όποια κατηγορία και αν μας βρει. Πρώτος σταθμός οι εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Άνθρωποι με όραμα το στελέχωσαν πριν μερικές ημέρες, με στόχο, επιτέλους τη δημιουργία του δικού μας Γηπέδου, αλλά και την ενασχόληση μας με άλλα αθλήματα όπως στίβος μπάσκετ βόλλεϋ. Καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες του ομίλου μας. Ξεκινώντας από την Κυριακή 11 Απριλίου, θα είμαστε θεατές και όχι αγωνιζόμενοι. Η πορεία θα δείξει εάν πράξαμε καλώς.

mirrorsports.gr