Κατηγορίες
Γ' Εθνική

Τιμωρία σε παράγοντα του κρητικού ομίλου της Γ’ Εθνικής

Η Πειθαρχική Επιτροπή, στην τελευταία της συνεδρίαση έλαβε, μεταξύ άλλων, την ακόλουθη απόφαση:

Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο, Γεώργιο Μπετεινάκη, εκπρόσωπο του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου Γιούχτας, τις εξής ποινές:
(i) χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€), του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου ευθυνόμενου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν και (ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, για πειθαρχικές παραβάσεις στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Γιούχτας-Ατσαλένιος στις 16/05/2021.